Stifinder

En krævende team opgave

Sifinderen en avanceret form for orienteringsløb, hvor holdene guider hinanden igennem en vel planlagt rute. Holdene skal finde frem til et bestemt antal chekpoints, ved og mellem chekpointsne skal grupperne løse opgaver i fællesskab.

Hvert hold er delt op i 2 grupper, et ude og indehold. Inde holdet skal guide udeholdet frem til checkpoint, men indeholdet ved ikke 100% hvor deres udehold er, det skal de i fællesskab finde ud af. Ud over at guide hinanden frem til de forskellige checkpoints, skal holdene i fællesskab løse forskellige team opgaver.

Stifinderen er et sjov og underholdende arrangement, men også en rigtig god kommunikations øvelse.

Personaleklubben skifter navn

Efter ca. 12 år med navnet PersonaleKlubben er det tid til at skifte.
Navnet PersonaleKlubben er tilbage fra, da vi var en “ekstern personaleforening” for virksomhederne.

Vi skifter til Groupevents, da det er mere sigende for de gruppe-events vi arrangerer.

Udvalget er næsten det samme, nye events kommer til løbende.

Velkommen til !